MIS Chip Capacitors

Part Number Prefix Capacitance Range Chip Size: Dim A x Dim A x Dim B
910R1 - 919R9 1.0 pF - 1.9 pF 0.010" x 0.010" x 0.005"
912R0 - 919R9 2.0 pF - 9.9 pF 0.015" x 0.015" x 0.005"
9110R - 9129R 10.0 pF - 29.0 pF 0.020" x 0.020" x 0.005"
9130R - 9149R 30.0 pF - 49.0 pF 0.030" x 0.030" x 0.005"
9150R - 9010R 50.0 pF - 99.0 pF 0.040" x 0.040" x 0.005"
91100 - 91199 100 pF - 199 pF 0.050" x 0.050" x 0.005"
91200 - 91399 200 pF - 399 pF 0.070" x 0.070" x 0.005"9000 Series MIS Chip Capacitors Working Voltage > 50 Volts

Part Number Prefix Capacitance Range Chip Size: Dim A x Dim A x Dim B
902R0 - 9010R 2 pF - 10.0 pF 0.010" x 0.010" x 0.005"
9010R - 9029R 10.0 pF - 29.0 pF 0.015" x 0.015" x 0.005"
9030R - 9049R 30.0 pF - 49.0 pF 0.020" x 0.020" x 0.005"
9050R - 9099R 50.0 pF - 99.0 pF 0.030" x 0.030" x 0.005"
90100R - 90199R 100 pF - 199 pF 0.040" x 0.040" x 0.005"
90200R - 90399R 200 pF - 399 pF 0.050" x 0.050" x 0.005"
90400R - 90600R 400 pF - 600 pF 0.070" x 0.070" x 0.005"